IKC de Wereld

De leerlingen

Groepen

In het schooljaar 22-23 hebben we op de Wereld op Noord 7 groepen en op de Wereld op Centrum 6 groepen.

Locatie Noord (Strienemonde 17)

 • Groep 1/2
 • Groep 3
 • Groep 4 (do/vrij combi 4/5)
 • Groep 5 (ma/di/wo)
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Locatie Centrum (W. van Vlietstraat 2)

 • Groep 1/2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7/8

Onze leerlingenraad

Onze leerlingen zijn heel actief en betrokken. Zo hebben wij een leerlingenraad die ieder schooljaar democratisch wordt gekozen uit leerlingen van groep 6 t/m 8. Belangrijke zaken (zoals wat doet de school goed, wat kan de school verbeteren), worden 5 tot 6 keer per jaar besproken met de directie. Andere onderwerpen welke besproken worden zijn de sfeer in de groep en op school. Maar ook de aanschaf van spelmaterialen krijgt de aandacht. Gelukkig kunnen wij erop vertrouwen dat onze leerlingen hun duidelijke visie en eerlijke mening geven.

 
Lizzie Zuykerbuyk / Willem Kool / Sverre Besteman
Juul Euwijk / Lieke van der Stel / Cas Verspui

De Kinderraad

 

Stichting De Hoeksche School wil dat kinderen leren na te denken over wat ze willen met de wereld, wat ze willen in de wereld, wat ze willen met zichzelf, dat ze nadenken over hun relatie met andere mensen en met de natuur, e.e.a. vanuit waarden geformuleerd op school.

Kortom: wees een kritische burger, loop niet in alles mee! Daarom heeft Stichting De Hoeksche School de Kinderraad in het leven geroepen. Deze raad is op 20 november 2019 – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – geïnstalleerd.

Van elke basisschool van onze stichting heeft één leerling uit groep 6, 7 of 8 zitting in de Kinderraad. Onder leiding van vijf directeuren zullen ze zich twee keer per jaar buigen over zelfgekozen thema’s. De eerste bijeenkomst van de Kinderraad is meteen na de officiële installatie op 20 november 2019 gehouden en had als thema ‘omgaan met diversiteit’.

Op 30 juni 2021 was de Kinderraad te gast in de gemeenteraadszaal en ging daar in gesprek met wethouder mevrouw Blaak. Zij legde uit hoe democratie op gemeentelijk niveau werkt. De kinderen vertelden over de zorg van de school voor hun directe omgeving en benoemden alle goede doelen waarin zij gewerkt hadden.

Op een derde bijeenkomst gingen de kinderraadsleden in gesprek met een humanist, een moslima en een dominee. Zij stelden vragen die zij vanuit hun achterban hadden meegekregen en onderzochten verschillen en vooral ook overeenkomsten.