OBS De Zevensprong Oud-Beijerland

Bewegingsonderwijs 2021–2022

De leerlingen hebben tweemaal per week gymles. Deze worden gegeven door de groepsleerkracht. Zij hebben hiertoe een aanvullende opleiding gedaan. Op ‘De Wereld op Centrum’ krijgen de leerlingen op één van die twee dagen les van een vakdocent van Regiekr8. Dit schooljaar bouwen we samen met Regiekr8 het sportieve karakter van ons IKC op Centrum verder uit.  Het gymnastiekonderwijs wordt planmatig aangeboden waardoor aan alle kerndoelen wordt voldaan. Wij werken met de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. De gymnastieklessen worden gegeven in moderne en eigentijdse zalen. De leerlingen sporten in een gymbroek en sportshirt waarbij gymschoenen verplicht zijn (geen zwarte zool). Na afloop van de gymlessen bestaat voor de leerlingen de mogelijkheid om zich op te frissen. Het is dan ook verstandig om uw kind een handdoek mee te geven. Wij vragen de leerlingen om geen gebruik te maken van deodorant in een spuitbus, maar van een roller.