IKC de Wereld

Schooltijden

Iedere dag (behalve woensdag) van 08.30 tot 14.30 uur. Woensdagen tot 12.15 uur. Groepen 1, 2, 3 en 4 vrijdag tot 12.00 uur.

Continurooster

Wij werken met een continurooster. Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt. Het brengt rust voor de leerlingen, die tussen de middag gezamenlijk lunchen in de klas en daarna buitenspelen onder professionele begeleiding. Verder brengt het ook rust voor u, te weten dat uw kind in goede handen is. Kwaliteit staat bij ons in hoog aanzien. Daarom werken wij voor de TSO met professionele medewerkers van de Hoeksche School Kinderopvang   en KiViDo en geschoolde vrijwilligers van onze school. De bijdrage voor de TSO voor het gehele schooljaar is vastgesteld op € 100,= per kind. Dit bedrag wordt geïnd in vier termijnen van € 25,=.

De heer G.J. Stapper is penningmeester voor de TSO gelden. U kunt hem via DEZE LINK mailen.