IKC de Wereld

Engels

Wij werken met de nieuwe methode Engels: “Stepping Up”. Een leuke methode, geschreven door een docente Engels. Deze methode wordt gebruikt in groep 1 t/m 8 en sluit uitstekend aan op het vak Engels in het voortgezet onderwijs.

Onze leerlingen krijgen 2x per week Engelse les en verlaten, vergelijkbaar met andere basisscholen,  de basisschool met een bovengemiddeld niveau voor Engels.