IKC de Wereld

Inspectierapport

Trots zijn we als school op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs wat betreft het kwaliteitsonderzoek van onze school, afgenomen in juni 2016.

Het inspectierapport 2016 kunt u hier downloaden.

Inspectiebezoek 2020

Op 4 februari 2020 bezocht mw. Bastiaanse, inspecteur, onze beide locaties en deed een themaonderzoek naar het ‘didactisch handelen’. Hieronder leest u wat dhr. P. den Hartog, beleidsmedewerker Hoeksche School over het bezoek schrijft:

““Het nagesprek met de inspecteur was een feest van plussen.
De eerste plus betrof het prachtige gebouw op Centrum, waar de inspecteur voor het eerst was na de oplevering. Het tweede compliment betrof het didactisch handelen. De basiskwaliteit was meer dan in orde. Het optimaliseren van het didactisch handelen onder begeleiding van Marcel Schmeier (trainer / rekenspecialist) , was duidelijk zichtbaar. Goed is te zien dat het team zich hierin verder heeft ontwikkeld. De lessen zagen er allemaal prima uit. Er was een mooie stijgende lijn te zien ten opzichte van de referentieniveaus. Het derde compliment betrof het samenwerken van de kinderen. Voortreffelijk hoe zij dit doen. Voor de kinderen is dit inmiddels een automatisme. Een teken dat hierin door het team veel is geïnvesteerd. Vierde compliment is onontkoombaar: taakgerichtheid en betrokkenheid van kinderen (en ook leerkrachten) zijn hoog.
Vijfde compliment betreft het feedback geven en dan met name ‘procesgerichte’ feedback. Ook dat was waar te nemen.
Zesde compliment was het voortdurend terug zien van technieken uit: “Teach like a Champion”.
Zevende compliment betreft het pedagogisch klimaat; warm, aangenaam, liefdevol. Leerkrachten corrigeren op positieve wijze. Er is oog voor de behoeften van kinderen.“

We zijn als team natuurlijk erg trots op deze resultaten, maar zullen ook continue op zoek blijven naar de volgende stap in kwaliteitsontwikkeling.

 

Inspectie JO BSO IKC de Wereld op Centrum

Via DEZE LINK komt u bij het inspectierapport van 4 november 2022.