OBS De Zevensprong Oud-Beijerland

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en is actief betrokken bij schoolbeleid, financiën en personeelsbeleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding en vergadert minimaal vijf keer per schooljaar. De bijeenkomsten zijn openbaar en u bent van harte welkom de vergaderingen bij de te wonen. Gelieve uw komst aan te kondigen per mail bij de secretaris van de medezeggenschapsraad Juli van Bellen

e-mail:  Julia van Bellen

 

 

 

De vergaderingen starten om 20:00 uur

Agenda

 

Notulen

Notulen MR November 2019

Notulen 25 mei 2020