IKC de Wereld

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het team en is actief betrokken bij schoolbeleid, financiën en personeelsbeleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding en vergadert minimaal vijf keer per schooljaar. De bijeenkomsten zijn openbaar en u bent van harte welkom de vergaderingen bij de te wonen. Gelieve uw komst aan te kondigen per mail bij de secretaris van de medezeggenschapsraad Jessy Kuipers Lozoya.

Leden van de MR:

Maarten Ritman (voorzitter)
Jessy Kuipers Lozoya (secretaris)
Sara Ramzani
Evelien Goedknegt
Richard Rijken
Caresse Kruijskamp
Anne Christine Littig-Mars
Margreet van Slooten

e-mail:  MAIL AAN MR

 

De vergaderingen starten om 20:00 uur

Agenda

 

Notulen

Notulen MR November 2019

Notulen januari 20

Notulen 25 mei 2020

Notulen 29 juni 2020

Notulen september 2020

Notulen november 20

Notulen maart 21

Notulen juni 21

Notulen maart 2022

Notulen mei 2022