IKC de Wereld

Onze peuterspeelzalen 

Peuterspeelzaal Wereld op Centrum
In de peuterspeelzaalgroepen van de Hoeksche School Kinderopvang stimuleren wij uw kind op een actieve en speelse manier om zich verder te ontwikkelen. Een ideale voorbereiding voor de basisschool! Wij werken intensief samen aan een doorgaande leerlijn door middel van gezamenlijke thema’s en activiteiten

In het kort:

 • Voor kinderen van 2-4 jaar
 • Vijf dagdelen per week van 8:30 -12.30 uur
 • Taalprogramma Uk en Puk
 • Gesubsidieerde plaatsing mogelijk
 • VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 • Intensieve samenwerking tussen school en peuterspeelzaal
 • Met of zonder kinderopvangtoeslag mogelijk
 • Dezelfde openingstijden- en dagen die u op deze locatie gewend bent
 • Kosten: U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage, vanaf € 6,- netto per maand!
   

 

Antroposofische Peuterspeelzaal Sterrenkinderen Wereld op Noord

Het Peuterhuis biedt kleinschalige opvang vanuit de antroposofische pedagogische visie. De opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 08.30 tot 12.30uur. Per ochtend is er plaats voor max 16 peutertjes tussen 2 en 4 jaar. Ieder dagdeel werken
er vaste juffies op de groep.
Huiselijkheid, ritme, omhulling en natuurlijke materialen vormen de
basis voor de ontwikkeling van onze peuters.
In het vrije spel staat de zelfstandige ontwikkeling van het kind
centraal en bootst het kind het leven na zoals het dat meemaakt.
Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier en tempo. In ons
Peuterhuis bieden wij de rust en ruimte om deze eigen manier te
ontdekken en zo een stevige basis in zichzelf te ontwikkelen. Om zoveel
mogelijk aandacht te kunnen bieden, dragen we zorg voor een rustige en
harmonische omgeving.

De ochtend verloopt volgens een vast ritme. Daarbij beleven we het ritme
van het jaar door met de seizoenen te leven en de jaarfeesten te vieren.
Tijdens de peuterfase volgen de juffies de ontwikkeling van de kinderen.

Als uw kindje vier jaar wordt, kan het overstappen naar de kleuterklas.( groep 1)
Naast een feestelijke afsluiting van de peuterperiode zal er ook een overdracht naar de kleuterklas plaatsvinden. Deze overdracht wordt met ouders besproken en met toestemming overgedragen aan de juffies van de kleuterklas.

Contact met ouders
Wanneer u interesse heeft in het Peuterhuis, maken de juffies graag een
afspraak voor een informatiegesprek.
Na aanmelding en bij plaatsing vindt er ook nog een intakegesprek
plaats.In de kinderopvang wordt aan ieder kind een mentorjuf gekoppeld. Deze
juf is het eerste aanspreekpunt en zal contact met u houden over het
verloop van de peutertijd en de ontwikkeling van uw kindje.
Tevens organiseert het Peuterhuis ouderavonden. Deze staan in het teken
van de jaarfeesten en betrekken u als ouders bij de wereld van het
Peuterhuis.

Informatie en aanmelding
Wilt u meer informatie of graag eens een keer komen kijken? Dat kan!
U kunt contact opnemen via email: peuterhuis@sterrenkinderen.com
of telefonisch via 06-38881219

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw kind direct in te schrijven.
Dit kan via de website: www.sterrenkinderen.com

Het Peuterhuis volgen kan op:
Instagram: sterrenkinderenpeuterhuis
Facebook:peuterhuissterrenkinderen

Tarieven 2022
Het uurtarief voor 2022 is 10,60 euro. Ouders die beiden werken, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, heeft de gemeente Hoeksche Waard een subsidieregeling waar gebruik van gemaakt kan worden.

 

Onze medewerkers: Andrea van de Veerdonk, Marieke Groenendijk, Joëlle Bosch en Lindy van Dijke.

Meer weten, inschrijven of overstappen: website Peuterhuis Sterrenkinderen
Sfeerimpressie: fotocollage
Contact: contactpagina