IKC de Wereld

Ziekmelding

Als uw kind ziek is vragen wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Wij hanteren voor ziekmeldingen de volgende procedure:

U stuurt een bericht via de Parro app of geeft via de vaste lijn naar de betreffende locatie uw ziekmelding / afwezigheid door.

Indien wij om 9.30 uur nog geen bericht hebben ontvangen, zal er met u contact worden opgenomen.

De Wereld op Centrum
tel: 0186-614705

De Wereld op Noord
tel: 0186-616731