IKC de Wereld

Kinderopvang

Wij bieden dagopvang in een prettige, huiselijke omgeving, waar uw kind veel contacten met andere kinderen heeft en persoonlijke aandacht van de pedagogisch medewerker.

Over de kinderopvang

Onze organisatie heeft een rijke historie in de Hoeksche Waard. Al een kwarteeuw verzorgt onze stichting kinderopvang. Eerst alleen in Numansdorp en Klaaswaal en de laatste jaren zijn we in de gehele Hoeksche Waard actief. Sinds 2016 hebben wij een samenwerking met De Hoeksche School Onderwijs. Wij realiseren in samenwerking met onderwijs integrale kindcentra in de gehele Hoeksche Waard, waaronder bij locatie de Wereld op Centrum.

Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar zij kunnen spelen, leren en zich verder kunnen ontwikkelen. Er is intensief contact tussen kinderopvang en onderwijs en een gezamenlijke visie.

Kinderen die gebruik maken van de kinderopvang en peuterspeelzaal zijn bekend in het gebouw en met de leerkrachten van de kleuterklassen, de overgang naar de basisschool is hierdoor minder groot. Kinderen die gebruik maken van de BSO blijven na schooltijd in het voor hun vertrouwde gebouw, waar ze met vriendjes kunnen spelen. Als ouder haalt u uw kinderen op één locatie op, een win-win situatie voor iedereen!

Kinderdagverblijf

Wij bieden dagopvang in een prettige, huiselijke omgeving, waar uw kind veel contacten met andere kinderen heeft en persoonlijke aandacht van de pedagogisch medewerker. In deze omgeving krijgt uw kind de kans zich optimaal te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden.

Peuterspeelzaal

In onze peuterspeelzaal stimuleren wij uw kind op een actieve en speelse manier om zich verder te ontwikkelen. Thema’s worden afgestemd met de onderbouw van school en kinderen worden op een leuke en leerzame manier begeleid in de overgang naar de basisschool!

 

Uk & Puk

Binnen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf werken wij met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk. Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s.

Buitenschoolse opvang

Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan ontspannen, spelen of samen met leeftijdgenoten leuke dingen doen. Tijdens de BSO geven we kinderen de ruimte en gelegenheid om zoveel mogelijk te ontdekken. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen zelf mee kunnen denken over het aanbod van activiteiten, spelmateriaal en de inrichting van hun groep. Op de locatie heerst een gezellige en huiselijke sfeer. Kinderen kunnen er vrij spelen of deelnemen aan verschillende activiteiten.

Op de groepen werken vaste pedagogisch medewerkers met continuïteit voor de kinderen. Tevens wordt met een vaste dagindeling gewerkt op het kinderdagverblijf, dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker ook rekening met de individuele wensen van de ouder.

Meer informatie over de Hoeksche School Kinderopvang vindt u op https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/