IKC de Wereld

Onze ouders

Zonder de samenwerking en betrokkenheid met en van ouders is het niet mogelijk om een goede sfeer en leuke feesten en activiteiten te realiseren op onze school. De ouderraad werkt hieraan mee door hun enthousiaste inbreng.

Op beide locaties is een actieve en enthousiaste ouderraad aanwezig, die regelmatig met elkaar vergadert over de diverse feesten en activiteiten.

 

Voor meer informatie over de ouderraad op locatie de Wereld op Noord kunt u contact opnemen met Stephanie Weemering  mail aan Stephanie

Voor meer informatie over de  ouderraad op locatie de Wereld op Centrum kunt u contact opnemen met Patricia de Vries mail aan Patricia