IKC de Wereld

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.

 

Wilt u uw kind op voetbal, streetdance, judo of bijvoorbeeld muziekles? Het Jeugdfonds betaalt als het u niet lukt. Doe anoniem de Jeugdfonds check en ontdek binnen 2 minuten of we uw kind kunnen helpen met een jaar lang plezier!

https://check.jeugdfondssportencultuur.nl/

Via deze link Aanvraagformulier kunt u de aanvraag downloaden. Wanneer u deze ingevuld op school inlevert (bij Yvette Goudriaan) zal de aanvraag worden ingediend.